top of page

Obszary Specjalizacji

 

Własność Intelektualna

 

Kancelaria pomaga oraz doradza przedsiębiorcom i osobom fizycznym jak chronić prawa autorskie i autorskie prawa pokrewne, znaki towarowe, znaki usługowe, patenty, wzory użytkowe, tajemnice handlowe, know-how i innowacje.

 

Prowadzimy negocjacje w sprawach spornych związanych z naruszeniem praw własności intelektualnej i przemysłowej, opracowujemy umowy związane z udostępnieniem tych praw podmiotom trzecim oraz umowy dotyczące przenoszenia praw do znaków i innych oznaczeń przedsiębiorców oraz wszelkie inne umowy dotyczące korzystania i udostępniania praw własności intelektualnej w różnorodnych formach i zakresach.

 

Reprezentujemy klientów w negocjacjach oraz w procesach o ochronę dóbr osobistych i w dochodzeniu przed sądami zadośćuczynienia w postaci sprostowań, przeprosin czy zapłaty odszkodowania.

 

Kancelaria Renz

© 2014 Kancelaria Renz

bottom of page