top of page

Obszary Specjalizacji

 

Fundacje

 

Kancelaria prowadzi usługi prawne w sprawach dotyczących fundacji, zarówno w kwestiach związanych z ich zakładaniem, przekształcaniem, jak i w ich późniejszym funkcjonowaniu, w szczególności w zakresie zmian w składzie fundatorów, zmian statutu oraz w pozostałych aspektach dotyczących prowadzonej przez fundacje działalności. Nasze doświadczenie obejmuje także obsługę prawną fundacji w zakresie działalności gospodarczej wykonywanej przez te osoby prawne.

 

Pomagamy przy sporządzaniu statutu zabezpieczającego interesy fundatora i pozwalającego bezpiecznie realizować cele fundacji.

 

Kancelaria Renz

© 2014 Kancelaria Renz

bottom of page