top of page

Obszary Specjalizacji

 

Prawo Handlowe

 

Praktyka kancelarii w zakresie prawa handlowego obejmuje obsługę prawną przy tworzeniu nowych podmiotów, dokonywaniu połączeń podmiotów już istniejących oraz w ich bieżącym działaniu.

 

Przygotowujemy dokumentację na potrzeby zgromadzeń wspólników, akcjonariuszy, a także na posiedzenia zarządów i rad nadzorczych. Prowadzimy także korporacyjną obsługę zgromadzeń i posiedzeń władz spółek. Obsługujemy procesy podwyższania kapitałów spółek, wprowadzania aportów, procesy dotyczące umarzania akcji i udziałów, wypłat dywidendy czy ustanawiania zastawów rejestrowych na udziałach lub akcjach.

 

W zakresie prowadzenia stałej obsługi prawnej prawnicy kancelarii wypracowali szeroką praktykę handlową w szczególności w zakresie bieżących porad, szybkiego rozwiązywania problemów, negocjacji z kontrahentami spółek, przygotowywania umów i opinii oraz wykonywania innych czynności z zakresu codziennej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych.

 

Prowadzimy także kompleksową obsługę sporów pomiędzy wspólnikami, a także pomiędzy wspólnikami, zarządem i spółką oraz pełną obsługę prawną procesów likwidacji spółek.

Kancelaria Renz

© 2014 Kancelaria Renz

bottom of page