top of page

Obszary Specjalizacji

 

Prawo Budowlane

 

Istotną część naszej praktyki zawodowej stanowi kompleksowa obsługa prawna procesu inwestycyjnego i budowlanego, uwzględniająca wszystkie etapy tego procesu, począwszy od badania stanu prawnego nieruchomości pod kątem możliwości realizacji zaplanowanej inwestycji, poprzez etap prac budowlanych aż do zakończenia procesu inwestycyjnego i uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

 

Obsługa obejmuje pomoc w uzyskiwaniu wszelkich zezwoleń koniecznych dla prawidłowego przeprowadzenia procesu budowlanego, przygotowanie i negocjowanie umów z uczestnikami procesu budowlanego, jak również prawny nadzór nad wykonywaniem tych umów oraz reprezentowanie klientów w trakcie procesu budowlanego oraz przed organami administracyjnymi i sądami we wszelkich sprawach dotyczących procesu budowlanego.

 

Z uwagi na praktyczną wiedzę dotyczącą procesu budowlanego kancelaria ma duże osiągnięcia przy rozwiązywaniu sporów pojawiających się w trakcie realizacji procesu budowlanego  i doprowadzaniu do ugód pozasądowych.

 

Kancelaria obsługuje szereg przedsiębiorstw budowlanych zarówno w bieżącej codziennej obsłudze, jak i w sporach sądowych.

Kancelaria Renz

© 2014 Kancelaria Renz

bottom of page