top of page

Obszary Specjalizacji

 

Nieruchomości

 

W zakresie nieruchomości praktyka Kancelarii rozciąga się na sprawy związane z odzyskiwaniem nieruchomości, uzyskiwaniem odszkodowań za nieruchomości wywłaszczone oraz na sprawy związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości oraz przygotowywaniem i negocjowaniem różnorodnych umów korzystania z nieruchomości.

 

Kancelaria przeprowadza kompleksowe analizy nieruchomości pod kątem spraw własnościowych, ograniczonych praw rzeczowych oraz z zakresu ochrony środowiska i kompleksowo obsługuje transakcje kupna – sprzedaży nieruchomości i transakcje oddawania nieruchomości do korzystania podmiotom trzecim na zasadzie najmu, dzierżawy lub w innych formach, w tym jako aport do spółek.

 

Kancelaria doradza zarówno właścicielom nieruchomości, jak i zarządcom nieruchomości oraz wspólnotom mieszkaniowym w bieżącej obsłudze nieruchomości i w sporach sądowych.

Kancelaria Renz

© 2014 Kancelaria Renz

bottom of page