top of page

Obszary Specjalizacji

 

Prawo Pracy

 

Kancelaria obsługuje szereg spraw z zakresu stosunków pracy, zarówno przy świadczeniu bieżącej obsługi prawnej tj. w zakresie sporządzania projektów umów o pracę i umów z nimi związanych, w tym różnorodnych umów o zakazie konkurencji, wypowiedzeń umów o pracę, jak i w szeregu mediacjach i sporach sądowych.

 

Kancelaria prowadzi doradztwo w zakresie przygotowywania dokumentacji pracowniczej, opracowywania systemów czasu pracy i obowiązkowych regulaminów z zakresu czasu pracy oraz w zakresie zwolnień grupowych i udzielania porad w sprawach dotyczących przeciwdziałaniu mobbingowi i dyskryminacji oraz prowadzi reprezentację w zakresie wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

 

Dużą część praktyki kancelarii w zakresie spraw pracowniczych obejmą sprawy z zakresu problematyki dotyczącej zakazów konkurencji oraz ustanawiania i przestrzegania tajemnicy przedsiębiorstwa oraz know-how i wszelkich tajemnic handlowych i gospodarczych pracodawcy.  

Kancelaria Renz

© 2014 Kancelaria Renz

bottom of page