top of page

Obszary Specjalizacji

 

Prawo Konkurencji

 

Kancelaria oferuje doradztwo w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów oraz prawa antymonopolowego, w sprawach zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców i uzyskania zgody Prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji oraz sprawach z zakresu tzw. klauzul abuzywnych.

 

Przeprowadzamy ocenę zgodności umów, regulaminów i innej dokumentacji gospodarczej pod kątem ich zgodności z prawem konkurencji oraz prowadzimy bieżące doradztwo w zakresie zgodności działań przedsiębiorców oraz zgodności przyjętej praktyki prowadzenia tej działalności z prawem ochrony konkurencji i konsumentów.

 

Doradzamy także klientom w sprawach dotyczących naruszeń z zakresu prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i reprezentujemy klientów w tych postępowaniach.

 

Kancelaria Renz

© 2014 Kancelaria Renz

bottom of page