top of page

Obszary Specjalizacji

 

Prawo Cywilne

 

To jeden z największych obszarów działalności kancelarii obejmujący zarówno szeroko rozumiane sprawy gospodarcze i cywilne, jak i sprawy z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego.

 

W ramach spraw gospodarczych kancelaria prowadzi doradztwo w zakresie prowadzenia bieżącej działalności, opracowywania analiz prawnych, opinii, przygotowywania projektów umów, rozwiązywania bieżących problemów dla szeregu podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w różnych sektorach rynku, w tym także w branży ubezpieczeń oraz sektorze bankowym i usług maklerskich. Dużą część praktyki obejmuje również ochrona dóbr osobistych. Klientem kancelarii są także brokerzy ubezpieczeniowi  oraz podmioty wykonujące usługi w sektorze pośrednictwa ubezpieczeniowego.

 

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego obejmują zarówno spory sądowe, jak i mediacyjne oraz pozasądowe rozwiązywanie sporów, a także ustanawianie kuratorów spadków, czy ustalanie składu masy spadkowej. 

Kancelaria Renz

© 2014 Kancelaria Renz

bottom of page