top of page

Prezentacja

Kancelaria powstała w 1995 roku. Prawnicy kancelarii posiadają rozległe doświadczenie wynikające z długoletniej działalności na rynku usług prawnych, w tym również w międzynarodowych kancelariach prawniczych w kraju i za granicą. Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne dla przedsiębiorców polskich i zagranicznych oraz osób fizycznych. Usługi obejmują wszechstronne doradztwo począwszy od porad, negocjacji, opracowywania analiz i opinii do prowadzenia mediacji, spraw sądowych i administracyjnych.

 

Ze względu na doświadczenie i pozycję prawników kancelarii, prowadzili oni szereg spraw precedensowych i nowatorskich. Można tu wskazać takie prace, jak harmonizacja prawa polskiego z prawem Unii Europejskiej na zlecenie Komitetu Integracji Europejskiej, ze środków funduszu Phare dotycząca: “Harmonizacji prawa polskiego z prawem Wspólnot Europejskich w zakresie przepisów dotyczących swobody świadczenia usług i wykonywania wolnych zawodów” oraz “Harmonizacji prawa polskiego z prawem Wspólnot Europejskich w zakresie przepisów dotyczących samorządu terytorialnego”.

 

Doświadczenie i skuteczność kancelarii potwierdza zaufanie klientów udzielone kancelarii i liczba spraw sądowych prowadzonych przez kancelarię. Kancelaria prowadzi szereg spraw sądowych przed różnymi sądami. Wygraliśmy dla naszych klientów ponad 2.200 spraw w różnych sądach w całej Polsce, w tym i w sądach arbitrażowych.

 

Kancelaria Renz

© 2014 Kancelaria Renz

bottom of page