top of page

Obszary Specjalizacji

 

Spory Sądowe i Arbitrażowe

 

Kancelaria reprezentuje klientów w licznych sporach sądowych oraz arbitrażowych. Wśród spraw sądowych można wskazać szereg spraw cywilnych pomiędzy podmiotami gospodarczymi, w tym sprawy z zakresu procesu budowlanego, odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej, nieuczciwej konkurencji, sprawy z zakresu ubezpieczeń, prawa pracy oraz z zakresu prawa handlowego np. w związku z zaskarżeniami uchwał walnych zgromadzeń, odpowiedzialnością członków władz spółek. Ponadto sprawy z zakresu usług bankowych oraz maklerskich i pracowniczych prowadzonych dla Banku PKO BP S.A. oraz Domu Maklerskiego Banku PKO BP S.A. Kancelaria ma również szerokie doświadczenie w sporach arbitrażowych, wynikające z prowadzenia sporów arbitrażowych przed sądami arbitrażowymi w imieniu klientów.

 

Doświadczenie i skuteczność kancelarii potwierdza fakt, że kancelaria wygrała dla naszych klientów ponad 2.200 spraw sądowych przed różnymi sądami w całej Polsce.

 

Kancelaria Renz

© 2014 Kancelaria Renz

bottom of page