top of page

Obszary Specjalizacji

 

Sprawy Administracyjne

 

Prawnicy kancelarii prowadzili wiele trudnych spraw z zakresu prawa administracyjnego na różnych etapach postępowania administracyjnego począwszy od reprezentacji w postępowaniu administracyjnym zmierzającym do wydania decyzji, pozwolenia, zezwolenia lub licencji, poprzez zaskarżanie wydanych orzeczeń administracyjnych do organów wyższego rzędu, samorządowych kolegiów odwoławczych, Wojewódzkich Sądów Administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego.

 

Zakres spraw prowadzonych obejmuje pełną obsługę w zakresie administracyjnoprawnych regulacji dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej.  Kancelaria posiada także szerokie doświadczenie w zakresie prawa administracyjnego dotyczącego szeroko rozumianych procesów inwestycyjnych i budowlanych, w tym uzyskiwania decyzji, pozwoleń i uzgodnień zmierzających do realizacji procesu budowlanego.

 

Doradzamy także i prowadzimy sprawy z zakresu postępowania przed organami administracyjnymi w postępowaniach egzekucyjnych.

 

Kancelaria Renz

© 2014 Kancelaria Renz

bottom of page